Blog do usuário: Ora Hackett

Imagem de Ora Hackett
por Ora Hackett - quarta, 17 Jan 2018, 05:49
Todo o mundo
وی بازی خود در فصل سوم شهرزاد را اینگونه توصیف کرد: سریال "شهرزاد" اثر درجه یکی است که همه مردم از آن به خوبی یاد میکنند و در گام بعدی من به عنوان بازیگر با تیمی بسیار حرفه ای کار میکنم. پس با این تعاریف بازی در چنین مجموعهای اتفاقی است که هیچ بازیگری آن را رد نمیکند. من با اکثر بازیگران این مجموعه در ... شهرزاد، فصل سوم این سریال که به کارگردانی حسن فتحی و تهیهکنندگی سید محمد امامی در بستری عاشقانه شهرزاد 3